top of page
IMG_3329.JPG

"Saqala ukuxhasa iMyuziyam yaBantwana kwiminyaka emininzi eyadlulayo xa sasinabazukulwana abancinci kwaye sabona inzuzo yamava amaninzi awahlukeneyo abawathandayo. Siye sancedisa ukuseka iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington Endowment Fund xa safumanisa ukuba ingxowa-mali enjalo iya kunika iMyuziyam umthombo ongunaphakade wengeniso efunekayo kwixesha elizayo."

Enkosi uNed noMargaret Barclay!

IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington inochulumanco ukwazisa ukuba sifikelele kwiNjongo yethu yoMngeni woMdlalo we-Endowment e-$25,000. UNed noMargaret Barclay baseka iMyuziyam yaBantwana yaseWilmington Endowment Fund kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Ngo-2018, banikezela ngesisa kakhulu umceli mngeni womdlalo weedola ezingama-25,000.

“Abaxhasi abacingayo nabangenakugungqiswa njengoNed noMargaret basisiseko sempumelelo yezemali yeMyuziyam, sibulela kakhulu ukuba nabo njengabaxhasi,” utshilo uJim Karl, owayesakuba nguMlawuli oyiNtloko we-CMoW.  

I-Endowment Fund ye-CMoW yasekwa ngo-2009 njengomthombo wenkxaso-mali engapheliyo nesigxina ukuxhasa i-CMoW. I-North Carolina Community Foundation ilawula ingxowa-mali ye-CMoW.

IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington

IEndowment Fund

Anchor 1

Siyibulela kakhulu inkxaso yenu, enkosi!

Yintoni ingxowa-mali yenkxaso? 

I-Endowment Fund ye-CMoW yasekwa ngo-2009 njengomthombo wanaphakade  kunye nenkxaso-mali esisigxina yokuxhasa i-CMoW. 

Ngubani olawula ingxowa-mali ye-CMoW?

Isiseko soLuntu saseNorth Carolina.  Funda nzulu. 

Ndinganceda njani? 

Nikela namhlanje okanye ngesipho esicwangcisiweyo. Kukho iindlela ezininzi zokunikela. Nceda uqhagamshelane noMlawuli oPhetheyo  hsellgren@playwilmington.org ngolwazi oluthe kratya. 
bottom of page